Grad Osijek

Grad Osijek je najveći grad i glavni grad Osječko-baranjske županije, s više od 100.000 stanovnika. Organizacija je odgovorna za gospodarski razvoj grada. Odjel za programe EU i gospodarstvo odgovoran je za upravljanje projektima i programima koje financira EU. Osim toga, Grad Osijek ključan je dionik u razvoju Masterplana za funkcionalnu jedinicu, Osječko-baranjsku županiju. Organizacija većinski posjeduje i nadzire tvrtku za javni prijevozni sustav (GPP Ltd.), koja upravlja autobusnom i tramvajskom mrežom unutar grada i u susjednim općinama.

Grad Osijek bio je uključen kao glavni partner, projektni partner ili suradnik na više od 40 sufinanciranih projekata EU-a s kombiniranom vrijednošću od €20.000.000. Navedeni projekti uglavnom su povezani s razvojem energetske učinkovitosti, poduzetničkih platformi, gospodarskim razvojem, zaštitom okoliša, obnovljivom energijom i dr. Grad Osijek ima znatno iskustvo u provedbi projekta. Često bi se provodila u partnerstvu s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje (RRA), kao i s drugim gradovima u Osječko-baranjskoj županiji. Očekuje se da će prethodno navedeno iskustvo korisno doprinijeti uspjehu budućih projekata koje financira EU.