Dionici

Domaći i međunarodni dionici projekta su sljedeći: