Networking

Opći cilj projekta je demonstracija modela usluga dijeljenih električnih automobila neposredno prije uvođenja na tržište te razvoj inovativne IT platforme koja dopušta učinkovitu difuziju usluga dijeljenih električni automobila u malim i srednjim urbanim mjestima.

I-SharE LIFE je demonstracijski projekt LIFE programa unutar tematskog prioriteta kvalitete zraka i emisija, uključujući urbani okoliš (tematski prioritet 2.2.5) koji je dio LIFE potprograma za okoliš i efikasnost resursa.

Networking aktivnost prepoznaje projekte, koji su završili ili još uvijek traju, koji su nerazdvojivi od ranije opisanih tema poput kvalitete zraka, energetske učinkovitosti, prijevoza i drugih te imaju cilj prepoznati metodologije i alate koji se mogu uključiti i promovirati unutar I-SharE LIFE aktivnosti i razviti ih unutar prioritetnog područja ”Okoliš i učinkovitost resursa”. To prioritetno područje podržava pilot i demonstracijske projekte kojima se razvijaju, testiraju i demonstriraju politike ili pristupi upravljanja, najbolje prakse i riješenja, uključujući i razvoj i demonstraciju inovativnih tehnologija na vozilima usmjerenih na cestovni prijevoz i urbanu mobilnost. Networking je osobito bitan za dijeljenje i kapitaliziranje projektnih rezultata kako bi se izbjegla preklapanja i ojačala sinergija između inicijativa.

• LIFE PrepAIR projekt: unaprjeđenje kvalitete zraka. Ovaj integrirani LIFE projekt namjerava implementirati aktivnosti na teritoriju doline Po i Slovenije kako bi unaprijedili kvalitetu zraka i uskladili se sa Direktivom 2008/50/EC i europskom strategijom „Clean Air for Europe“

LIFE za projekt Silver Coast: Prototipovi i integrirani sustavi dijeljenja za individualni i kolektivni prijevoz s novim uslugama električne električne mobilnosti u Isola del Giglio – Monte Argentario – Orbetello.

• LIFE BrennerLEC projekt: stvaranje „koridora smanjenih emisija“ duž osi ceste Brenner.

• LIFE U_ Mob projekt: stvaranje sveučilišne mreže pomoću koje se osigurava razmjena i prijenos znanja o dobrim standardima održive mobilnostu među europskim sveučilištima
• LIFE Care4climate projekt: promoviranje smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2020 kako bi se promovirao održivi prijevoz, energetska učinkovitost, obnovljiva energija i održivo korištenje zemljišta i zaštita klime u tranziciji u niskougljično društvo
• LIFE Zero emission projekt: osviješćivanje, razvoj novih tehnologija, razvoj infrastrukture eko-turizma i prezentacija kulturne i prirodne povijesti projektnog područja

• Interreg e-SMART projekt: pametna mreža e-Mobility za putnike i teretni prijevoz posljednjim kilometrom u alpskom prostoru. e-SMART dizajnira, testira i validira transnacionalne alate za integrirano planiranje usluga pametnih mreža električne mobilnosti i punionica za lokalni javni prijevoz i logistiku tereta u posljednjim miljama

• Interreg e-MOPOLI projekt: Elektro pokretljivost kao pokretač za podršku POLicy instrumentima za održivu mobilnost. e-MOPOLI želi pridonijeti učinkovitom širenju električne mobilnosti i mobilnosti alternativnim gorivima s poboljšanjem 9 definiranih instrumenata politike, od kojih je 6 izravno povezano sa strukturnim fondovima, u Italiji, Sloveniji, Grčkoj, Belgiji, Finskoj, Norveškoj , Rumunjska i Latvija.

• Horizon 2020 CarE Service projekt: Inovativni poslovni model kružne ekonomije temeljen na naprednim uslugama mobilnosti koje koriste hibridna i električna vozila
• SHAREPLACE projekt: općeniti cilj ovog Interreg projekta je razviti inovativne pristupe unaprijeđenja povezanosti lokalnih, regionalnih i transnacionalnih sustava mobilnosti.
• Interreg e-MOTICON projekt: pridonosi homogenoj difuziji električne mobilnosti diljem alpskog prostora; transnacionalna strategija e-mobilnosti za interoperabilnu zajednicu i umrežavanje.
• Horizon NeMo projekt: povećanje privlačnosti električne mobilnosti i pomaganje njezine masovne primjene u sektoru cestovnog prijevoza