I-SharE LIFE

Inovativna rješenja za dijeljenje električnih putovanja u malim i srednjim urbanim područjima

Ovaj je projekt dobio sredstva iz programa LIFE Europske unije u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima n.° LIFE17 ENV/IT/000212 I-SharE LIFE

I-SharE poster

PROJEKT

Demonstracijski ciljevi

I-SharE LIFE nastoje pokazati tehnološku i gospodarsku izvedivost modela e-car sharing usluge prilagođenog manjim urbanim područjima u Lombardiji i Hrvatskoj kako bi se olakšala primjena električne i zajedničke mobilnosti u širokom rasponu urbanih konteksta. I-SharE LIFE uključuje određenu održivost i prenosivost aktivnosti, usmjerene na osiguravanje ekonomske izvedivosti na 5 demonstracijskih mjesta i repliciranje modela na daljnja 34 mjesta.

O Nama

I-SharE LIFE projekt

I-SharE LIFE smješten je u tematskom prioritetu za kvalitetu zraka i emisije, uključujući urbani Okoliš u LIFE potprogramu Okoliš i Učinkovitost Resursa.

Glavni okolišni cilj I-SharE LIFE-a je smanjenje onečišćujućih tvari i atmosferskih opterećenja, posebno PM10 i NO2. Ovaj cilj je u skladu sa ciljem usmjerenim na klimu, tj. smanjivanje emisija stakleničkih plinova u cestovnom prometu i gradskoj mobilnosti.

Što se tiče demonstracijskih mjera, ukupno 50 električnih automobila će se koristiti u demonstracijskim aktivnostima u četiri grada u Lombardiji, Italija te dodatnih 8 e-automobila biti će korišteno u demonstracijskim aktivnostima u Osijeku, Hrvatska.

U pogledu modela usluge predviđenih u demonstracijskim aktivnostima, opći cilj I-SharE LIFE-a je smanjiti broj konvencionalnih vozila s unutarnjim izgaranjem koji kruže u gradovima koji sudjeluju, čime se smanjuje atmosferski teret onečišćujućih tvari u spomenutim gradskim područjima. Također, cilj je i dokazivanje tehnološke i gospodarske izvedivosti prijelaza na dijeljene električne automobile u malim i srednjim urbanim područjima u Italiji i Hrvatskoj.

Fokus na malim i srednjim urbanim područjima također omogućuje inovativne mogućnosti replikabilnosti i prenosivosti u drugim malim i srednjim urbanim područjima, kako je objašnjeno prijedlogom projekta.

Datum početka: 01/07/2018

Očekivani datum završetka: 30/06/2021

Akteri uključeni u projekt

ITALIA – Italija
FNM – Public Transportation Holding – Project Coordination
E-VAI – E-car sharing company
NORDCOM – I-Share Tecnological platform
ASSTRA – Project dissemination
POLIEDRA (Politecnico di Milano) – Sustainabile Mobility – Scientific Partner

HRVATSKA – Croazia
DYVOLVE – Mobility Projects & Consultancy Company
Grad OSIJEK – Municipality

Vijesti

Co-design workshop u Bollatu

13. prosinca 2019. na mjestu Solvay održana je druga workshop Co-dizajna projekta I-SharE LIFE s korisnicima Beta Users i upravitelja voznih parkova koji su testirali uslugu dijeljenja električnih automobila. Zaposlenici uključenih tvrtki i putnici surađivali su s talijanskim projektnim partnerima, a koordinirao ih je Poliedra Konzorcij Politecnico di Milano kako bi poboljšali uslugu i alate …

Co-design radionica u Bergamu

Prva radionica Co-dizajna I-SharE LIFE projekta (19/11/2019) održana je jučer u općini Bergamo s korisnicima Beta koji su testirali uslugu dijeljenja električnih automobila. Zaposlenici Općine, studenti Sveučilišta u Bergamu i lokalni dionici radili su s projektnim partnerima, a koordiniralo ih je Veleučilište Poliedra u Milanu, kako bi poboljšali uslugu.