I-SharE LIFE

Inovativna rješenja za dijeljenje električnih putovanja u malim i srednjim urbanim područjima

Ovaj je projekt dobio sredstva iz programa LIFE Europske unije u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima n.° LIFE17 ENV/IT/000212 I-SharE LIFE

I-SharE poster

PROJEKT

Demonstracijski ciljevi

I-SharE LIFE nastoje pokazati tehnološku i gospodarsku izvedivost modela e-car sharing usluge prilagođenog manjim urbanim područjima u Lombardiji i Hrvatskoj kako bi se olakšala primjena električne i zajedničke mobilnosti u širokom rasponu urbanih konteksta. I-SharE LIFE uključuje određenu održivost i prenosivost aktivnosti, usmjerene na osiguravanje ekonomske izvedivosti na 5 demonstracijskih mjesta i repliciranje modela na daljnja 34 mjesta.

O Nama

I-SharE LIFE projekt

I-SharE LIFE smješten je u tematskom prioritetu za kvalitetu zraka i emisije, uključujući urbani Okoliš u LIFE potprogramu Okoliš i Učinkovitost Resursa.

Glavni okolišni cilj I-SharE LIFE-a je smanjenje onečišćujućih tvari i atmosferskih opterećenja, posebno PM10 i NO2. Ovaj cilj je u skladu sa ciljem usmjerenim na klimu, tj. smanjivanje emisija stakleničkih plinova u cestovnom prometu i gradskoj mobilnosti.

Što se tiče demonstracijskih mjera, ukupno 50 električnih automobila će se koristiti u demonstracijskim aktivnostima u četiri grada u Lombardiji, Italija te dodatnih 8 e-automobila biti će korišteno u demonstracijskim aktivnostima u Osijeku, Hrvatska.

U pogledu modela usluge predviđenih u demonstracijskim aktivnostima, opći cilj I-SharE LIFE-a je smanjiti broj konvencionalnih vozila s unutarnjim izgaranjem koji kruže u gradovima koji sudjeluju, čime se smanjuje atmosferski teret onečišćujućih tvari u spomenutim gradskim područjima. Također, cilj je i dokazivanje tehnološke i gospodarske izvedivosti prijelaza na dijeljene električne automobile u malim i srednjim urbanim područjima u Italiji i Hrvatskoj.

Fokus na malim i srednjim urbanim područjima također omogućuje inovativne mogućnosti replikabilnosti i prenosivosti u drugim malim i srednjim urbanim područjima, kako je objašnjeno prijedlogom projekta.

Datum početka: 01/07/2018

Očekivani datum završetka: 30/06/2021

Akteri uključeni u projekt

ITALIA – Italija
FNM – Public Transportation Holding – Project Coordination
E-VAI – E-car sharing company
NORDCOM – I-Share Tecnological platform
ASSTRA – Project dissemination
POLIEDRA (Politecnico di Milano) – Sustainabile Mobility – Scientific Partner

HRVATSKA – Croazia
DYVOLVE – Mobility Projects & Consultancy Company
Grad OSIJEK – Municipality

Vijesti

Prvi događaj širenja

Rim, 10. prosinca 2020 ASSTRA je prvi događaj širenja organizirala kao webinar sa sudionicima iz Italije, Hrvatske i drugih zemalja EU, kako bi sudionicima pokazala ciljeve, aktivnosti i postignuća projekta I-SharE. Dokumentacija o događaju dostupna je u odjeljku Dokumentacija.

Tehnička radionica u Hrvatskoj

Tehnička radionica u Hrvatskoj održana je 26. listopada 2020. webinarom zbog hitne epidemije od COVID-19. Radionici je prisustvovalo oko 75 sudionika (s prosječno povezanim 51 delegatom) istovremeno) od nekoliko dionika kao što su lokalne uprave, PTO (operateri javnog prijevoza), PTA (javni transportne vlasti), proizvođači, predstavnici industrije i sveučilišta, kao i savjetnici.Svrha Hrvatske tehničke radionice bila …

Nova kontrolna soba u Milanu

Evo naše nove kontrolne sobe u Milanu (e-vai)!!!Spremni smo za polazak. Zahvaljujemo LIFE programu i zahvaljujemo e-vai momcima iz Operativnog tima na vašem napornom radu u ovim mjesecima. (Fotografije su snimljene prije kriznog stanja COVID-19)