Uživajte u završnom videu

Europski projekt I-Share LIFE omogućio nam je eksperimentiranje 4 modela dijeljenja automobila na 4 lokacije u Lombardu s ciljem demonstracije njihove tehnološke i ekonomske izvedivosti. U ovom videu vam prenosimo rezultate!