I-SharE LIFE

Inovativna rješenja za dijeljenje električnih putovanja u malim i srednjim urbanim područjima

Ovaj je projekt dobio sredstva iz programa LIFE Europske unije u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima n.° LIFE17 ENV/IT/000212 I-SharE LIFE

I-SharE poster

PROJEKT

Demonstracijski ciljevi

I-SharE LIFE nastoje pokazati tehnološku i gospodarsku izvedivost modela e-car sharing usluge prilagođenog manjim urbanim područjima u Lombardiji i Hrvatskoj kako bi se olakšala primjena električne i zajedničke mobilnosti u širokom rasponu urbanih konteksta. I-SharE LIFE uključuje određenu održivost i prenosivost aktivnosti, usmjerene na osiguravanje ekonomske izvedivosti na 5 demonstracijskih mjesta i repliciranje modela na daljnja 34 mjesta.

O Nama

I-SharE LIFE projekt

I-SharE LIFE smješten je u tematskom prioritetu za kvalitetu zraka i emisije, uključujući urbani Okoliš u LIFE potprogramu Okoliš i Učinkovitost Resursa.

Glavni okolišni cilj I-SharE LIFE-a je smanjenje onečišćujućih tvari i atmosferskih opterećenja, posebno PM10 i NO2. Ovaj cilj je u skladu sa ciljem usmjerenim na klimu, tj. smanjivanje emisija stakleničkih plinova u cestovnom prometu i gradskoj mobilnosti.

Što se tiče demonstracijskih mjera, ukupno 50 električnih automobila će se koristiti u demonstracijskim aktivnostima u četiri grada u Lombardiji, Italija te dodatnih 8 e-automobila biti će korišteno u demonstracijskim aktivnostima u Osijeku, Hrvatska.

U pogledu modela usluge predviđenih u demonstracijskim aktivnostima, opći cilj I-SharE LIFE-a je smanjiti broj konvencionalnih vozila s unutarnjim izgaranjem koji kruže u gradovima koji sudjeluju, čime se smanjuje atmosferski teret onečišćujućih tvari u spomenutim gradskim područjima. Također, cilj je i dokazivanje tehnološke i gospodarske izvedivosti prijelaza na dijeljene električne automobile u malim i srednjim urbanim područjima u Italiji i Hrvatskoj.

Fokus na malim i srednjim urbanim područjima također omogućuje inovativne mogućnosti replikabilnosti i prenosivosti u drugim malim i srednjim urbanim područjima, kako je objašnjeno prijedlogom projekta.

Datum početka: 01/07/2018

Očekivani datum završetka: 30/06/2021

Vrijednost projekta:

-> Ukupna vrijednost: EUR 5.667.071
-> EK sufinanciranje: EUR 3.398.535

Akteri uključeni u projekt

ITALIA – Italija
FNM – Public Transportation Holding – Project Coordination
E-VAI – E-car sharing company
NORDCOM – I-Share Tecnological platform
ASSTRA – Project dissemination
POLIEDRA (Politecnico di Milano) – Sustainabile Mobility – Scientific Partner

HRVATSKA – Croazia
DYVOLVE – Mobility Projects & Consultancy Company
Grad OSIJEK – Municipality

Vijesti

Javno predstavljanje konačnih rezultata

I-Share LIFE partnership has the pleasure of inviting you to follow the online “FINAL DISSEMINATION EVENT”, aimed at ensuring the maximum dissemination of the results and welcoming the contributions of the different categories of stakeholders in various capacities interested in the implementation of car sharing models. Please find attached the draft Agenda. Event will be …

Uživajte u završnom videu

Europski projekt I-Share LIFE omogućio nam je eksperimentiranje 4 modela dijeljenja automobila na 4 lokacije u Lombardu s ciljem demonstracije njihove tehnološke i ekonomske izvedivosti. U ovom videu vam prenosimo rezultate!