Nova kontrolna soba u Milanu

Evo naše nove kontrolne sobe u Milanu (e-vai)!!!
Spremni smo za polazak. Zahvaljujemo LIFE programu i zahvaljujemo e-vai momcima iz Operativnog tima na vašem napornom radu u ovim mjesecima.

(Fotografije su snimljene prije kriznog stanja COVID-19)

E-vai Operations Team
Operations Desk