ASSTRA

FNM Group

ASSTRA je talijanska udruga lokalnih i regionalnih društava za javni prijevoz. Naši članovi su gradski, prigradski i regionalni prijevoznici, održavanje usluga na autobusima, tramvajima, trolejbusevima, podzemnim željeznicama, metropolitanskim željeznicama, lokalnim željeznicama (osim onih u vlasništvu Trenitalia S.p.A.) i vodenom prijevozu. Udruženje predstavlja potrebe operatera javnog prijevoza i brani njihove interese pred institucijama, na nacionalnoj i europskoj razini. Ona se potpisuje Nacionalni kolektivni sporazum o radu za sektor i aktivno sudjeluje u svim relevantnim procesima izrade politika.

ASSTRA promiče lokalni javni prijevoz kao put održivosti, potičući osviještenosti o ekološkim, socijalnim i ekonomskim vrijednostima javnog prijevoza. U tu svrhu udruženje djeluje kako bi postala priznata platforma za dijeljenje znanja i poslovno umrežavanje. ASSTRA obavlja svoje aktivnosti i zadaće i kroz radne skupine, sastavljene od predstavnika trgovačkih društava iz javnog prijevoza.

Posebno, uz radnu skupinu za “energetsku učinkovitost”, ASSTRA promiče jačanje uloga upravitelja mobilnosti i upravitelja energetike u okviru lokalnog sektora javnog prijevoza organizirajući zajedno s Ministarstvom okoliša, Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom prometa i infrastrukture, ENEA-om i FIRE-om (talijanska federacija za racionalnu uporabu energije) tematske kongrese i radionice za održavanje energetske učinkovitosti i razvoj fleksibilnih sustava, kao što su dijeljenje automobila, podupiranje politika javnog prijevoza. Štoviše, ASSTRA je vrlo aktivna na europskoj razini, sudjelujući u mnogim sufinanciranim projektima s različitim ulogama (voditelj važnih radnih paketa i partner na drugim radnim paketima) kao što su EBSF, EBSF2, ZEUS, 3iBS, ELIPTIC i ERSAT.