Akcije

Uključene akcije i metode:

I-SharE LIFE je strukturiran u 2 Pripremne Akcije, 7 Implementacijskih Akcija, 1 Monitoring Akcija, 1 Akcija Podizanja Javne Svijesti i Akcija Upravljanja.

Akcije su smišljene u međusobnoj sinergiji i u logičnom slijedu, počevši od nužnih pripremnih akcija, s ciljem postavljanja administrativne i infrastrukturne baze projektu, do specifičnih akcija posvećenih implementaciji close-to-market demonstracija. Pri strukturiranju Akcija, osobito se pazilo na uključivanje co-design koncepta i osiguravanje održivosti, replikabilnosti i mogućnosti prijenosa projekta. U nastavku slijede Akcije opisane u više detalja sa istaknutom povezanosti sa određenim ciljevima:

A – Pripremne Akcije:

I-SharE LIFE Pripremne Akcije predstavljaju potrebne korake za glatki početak.

  1. Mapiranje dionika i aktivacija procesa uključivanja (povezano sa ciljevima O2, O3 i O4)
  2. Procedure ugovaranja i dobivanja dozvola (O1, O2, O3, O4)

B – Implementacijske Akcije:

I-SharE LIFE Implementacijske Akcije obuhvaćaju implementaciju demonstracije inovativnih modela usluge dijeljenih električnih automobila i razvoj inovativne IT platforme.

Akcije su:

  1. Postavljanje osnovne infrastrukture i opreme na demonstracijskim mjestima (svi ciljevi)
  2. Plan i tehničke specifikacije I-SharE tehnološke platforme (O2, O3, O4)
  3. Istraživanje korisnika: Regrutacija I-SharE beta korisnika i anketiranje (O3, O4)
  4. Zajedničko dizajniranje (Co-design) usluga (svi ciljevi)
  5. Implementacija i ugađanje usluga (svi ciljevi)
  6. Održivost i nastavljanje projekta (svi ciljevi)
  7. Replikabilnost i prijenos (svi ciljevi)

C – Monitoring Učinka

Monitoring Akcija usmjerena je na nadzor učinkovitog razvoja i implementacije aktivnosti, kao i nadziranje ispunjenja navedenih okolišnih ciljeva.

D – Podizanje Svijesti i Diseminacija

Akcija Podizanja Svijesti i Diseminacija će razviti detaljan plan podizanja svijesti i diseminacije usmjeren na ostvarivanje svih mogućnosti prijenosa I-SharE LIFE demonstracijskih akcija i inovacija, kao i diseminacije znanja i mogućnosti koje su demonstrirane projektom.

E – Upravljanje Projektom

Upravljanje Projektom obuhvaća strukturu upravljanja pod glavnim, koordinirajućim partnerom FNM SpA.