Poliedra

Poliedra je konzorcij pri Politecnico di Milano, jednom od najvažnijih talijanskih sveučilišta za inženjerstvo, arhitekturu i dizajn. Od 1992. konzorcij razvija i primijenjuje inovativne metodologije i alate u području mobilnosti, okoliša, pomaganja u donošenju odluka i sudjelovanja u postupcima javne odluke.

S osobljem od dvadeset stručnjaka, Poliedra pruža tehničku pomoć i konzultantske usluge te provodi primijenjene istraživačke i izobrazbe aktivnosti s snažnim interdisciplinarnim pristupom. U pogledu mobilnosti i prijevoza, Poliedra ima utvrđeno iskustvo u projektima i aktivnostima vezanima za fleksibilne prijevozne usluge, zajedničku mobilnost, e-mobilnost, upravljanje mobilnosti, informacijske sustave putnika, soft mobilnost, strategije upravljanja potražnjom, planiranje i reguliranje usluga javnog prijevoza te urbanu logistiku.

Počevši od četvrtog okvirnog istraživačkog programa, Poliedra je sudjelovala u nekoliko europskih projekata, osmišljenih i razvijenih u partnerstvu s istraživačkim centrima, javnim tijelima i savjetodavnim društvima. Za neke od tih projekata, Poliedra je preuzela ulogu koordinatora. Osim mobilnosti, Poliedra je uključena u projekte koji se financiraju sredstvima EU-a u vezi s sustavima potpore odluka, procjenama okoliša, uključivanjem dionika, promjenama u ponašanju, budućim strateškim planiranjem.