I-SharE LIFE na 15. Nacionalnoj konferenciji ASSTRA-e


Povodom 15. Nacionalne konvencije o lokalnom javnom prijevozu “R-Evolution – Public transport: route for the future” (Rim, 13. i 14. veljače 2019.) ASSTRA je isplanirala i provela “diseminacijske” aktivnosti vezane uz I-SharE LIFE projekt.

Iskoristivši važnost događaja za talijansko tržište javnog prijevoza, također u pogledu količine i vrste sudionika, ASSTRA je predstavila projekt, uključene tvrtke i prve rezultate postignute kroz roll-up, informativnu brošuru i prezentaciju.

Tijekom konferencije – koju je u dva dana posjetilo 450 ljudi koji su predstavljali transportne tvrtke, nezavisne nadležnosti, lokalne i nacionalne političko-institucionalne sugovornike, tvrtke koje proizvode usluge i robu, udruge, bankarske i financijske organizacije, sveučilišta, zaklade, istraživačke centre –na Twitter profilu ASSTRA objavljen je sljedeći Tweet:

“Prvi rezultati projekta I-SharE LIFE http://www.i-sharelife.eu/ koordinira @FNM_Group u partnerstvu s ASSTRA, E-Vai, Nordcom, Poliedra, @Dyvolve, #Osijek: #zajednička, integrirana, #održiva mobilnost

Ovdje je link na prezentaciju u (PDF) formatu.